Το καλάθι σας είναι άδειο.
 

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ebooks.metaixmio.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, δεν είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση προσωπικών σας στοιχείων. Τα στοιχεία που ζητούνται για την εγγραφή στον διαδικτυακό τόπο είναι: Username, Password και E-mail. Για την έκδοση παραστατικών θα ζητηθούν περισσότερα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας και το ebooks.metaixmio.gr, υπακούοντας πιστά στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να δηλώσετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του ebooks.metaixmio.gr. Η εταιρεία και το ebooks.metaixmio.gr, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πουλά, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Είναι αυτονόητο ότι τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να δημοσιοποιηθούν από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ.

Αν και το ebooks.metaixmio.gr λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη και την πρόληψη της άνευ αδείας πρόσβαση στις προαναφερθείσες προσωπικές πληροφορίες, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις αυτών που αποκτούν πρόσβαση χωρίς άδεια, και εμείς δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή άλλη, ότι θα παρεμποδίσουμε την άνευ αδείας πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες σας.

Κατηγορία: Footer Articles